facebook
kontakt

MADAX Plus Sp. z o.o.
ul. Karczewska 12
04-112 Warszawa

Ważne telefony (Centrala):
22 678 20 44
22 424 39 93
22 677 80 15

Dzierżawa

Opłata dzierżawna uzależniona jest od wartości urządzenia oraz  ilości wykonywanych miesięcznie wydruków. W przypadkach deklaracji wykonywania przez wydzierżawiającego znacznej ilości miesięcznych wydruków odstępujemy od miesięcznej opłaty czynszowej. W cenę dzierżawy  wliczony jest pełen koszt materiałów eksploatacyjnych jak i usług związanych z serwisowaniem  kopiarki (za wyjątkiem papieru). Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Po zakończeniu umowy istnieje możliwość wykupu dzierżawionych urządzeń po bardzo atrakcyjnych stawkach.


OGÓLNE WARUNKI DZIERŻAWY:

 • Czas trwania umowy dzierżawy  wynosi od 12 do 36 miesięcy
 • Opcja wykupu urządzeniu po zakończeniu dzierżawy lub gwarancja wymiany urządzenia na nowe.
 • Opłata miesięczna stanowi sumę opłaty czynszowej  oraz opłaty za  wykonane kopie (umowa SM)
 • Opłata za umowę SM  (umowa serwisowo – materiałowa) zależna jest wyłącznie od ilości wykonanych  w miesiącu kopii i stanowi ich iloczyn w stawkach zakontraktowanych w umowie
 • Cena za pojedynczy wydruk pokrywa wszystkie koszty eksploatacji urządzenia ( materiały i części eksploatacyjne, konserwację i naprawy za wyjątkiem kosztu papieru), bez względu na stopień zaczernienia drukowanych stron.
 • Szybkość reakcji serwisu skrócona do realnego minimum 4 godziny ( na terenie miasta  Warszawa)
 • W przypadku awarii urządzenia wymagającej naprawy  powyżej 48 godzin  zapewniamy urządzenie zastępcze o takich samych parametrach technicznych.

DODATKOWE KORZYŚCI Z DZIERŻAWY:

 • Brak potrzeby angażowania środków finansowych na zakup urządzenia
 • Gwarancja utrzymania kosztów eksploatacji urządzenia na stałym poziomie, przez cały okres  obowiązywania umowy. Stawka za pojedynczy wydruk pokrywa wszelkie koszty eksploatacji urządzenia za wyjątkiem papieru.
 • Dzierżawa pozwala na realne planowanie wydatków w firmie na produkcję dokumentów
 • Całość opłat czynszowej i eksploatacyjnej księgowana jest jako koszty uzyskania przychodu
 • Zakupy części i materiałów eksploatacyjnych dzierżawcy nie dotyczą
 • Dodatkowe urządzenie wstawianie bez opłaty w okresach wzmożonej eksploatacji kopiarki
 • Klient otrzymuje miesięcznie jedną fakturę  obejmującą wszystkie koszty eksploatacji

 

( PRZYKŁAD ) KALKULACJA KOSZTÓW UMOWY SM
URZĄDZENIE A3 MONO Z DUPLEXEM KOPIARKO DRUKARKA | KONICA MINOLTA 7222
CZAS TRWANIA 36 MIESIĘCY
WARTOŚĆ URZĄDZENIA 3 200 PLN
OPŁATA MIESIĘCZNA CZYNSZOWA 130 PLN
CENA 1 WYDRUKU W UMOWIE SM 5 GROSZY
OPCJA WYKUPU URZĄDZENIA 3 % WARTOŚCI