facebook
kontakt

MADAX Plus Sp. z o.o.
ul. Karczewska 12
04-112 Warszawa

Ważne telefony (Centrala):
22 678 20 44
22 424 39 93
22 677 80 15

E-faktura

Korzyści

Podstawową korzyścią wynikającą z zastąpienia faktury papierowej fakturą elektroniczną jest zmniejszenie kosztów związanych z wystawieniem i przesyłaniem tego dokumentu. Obniżenie całkowitego kosztu obsługi faktury dzięki wykorzystaniu Sytemu Obsługi E-faktur uzyskiwane jest poprzez:

 • wyeliminowanie kosztów przesyłki (opłaty pocztowe lub kurierskie);
 • skrócenie czasu potrzebnego na wystawianie i dystrybucję faktur;
 • skrócenie czasu wyszukiwania e-faktur w archiwum elektronicznym;
 • oszczędność czasu pracowników zaangażowanych w proces składowania i przechowywania dokumentów.

Ponadto wykorzystanie systemu niesie ze sobą szereg dodatkowych zalet:

 • wysokie bezpieczeństwo zapewnione przez szyfrowanie archiwizowanych i przesyłanych e-faktur;
 • utrzymanie wartości dowodowej elektronicznie podpisanych dokumentów;
 • dystrybucja e-faktur ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 • automatyzacja dystrybucji uzyskana przez wyeliminowanie kopertowania, adresowania, frankowania,
 • dostarczania przesyłek na pocztę i wypełniania dokumentów związanych z wysyłką;
 • możliwość integracji z systemami informatycznymi Klienta;
 • dowolność formatu e-faktury;
 • dostępność w outsourcingu.

Podstawy prawne

Rozwiązanie wykorzystuje produkty zgodne z wymaganiami:

 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej;
 • Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. wraz z właściwymi dla niej rozporządzeniami.

Pobierz druk oświadczenie e-faktura

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem : http://www.unizeto.pl/unizeto/uni,oferta_e-faktura.xml
Kontakt : madax@madax.pl