MADAX

Dzierżawa

 

Dzierżawa to bardzo popularna forma posiadania sprzętu drukującego, z której korzystają często nie tylko firmy, ale również instytucje, szkoły i urzędy. Zamiast kupować urządzenie, wystarczy podpisać umowę dzierżawy, na podstawie której można otrzymać urządzenie do użytkowania.

Opłata dzierżawna uzależniona jest od wartości danego urządzenia oraz ilości wykonywanych miesięcznie wydruków. W przypadkach deklaracji wykonywania przez dzierżawcę dużej ilości wydruków, odstępujemy od miesięcznej opłaty czynszowej. W cenę dzierżawy wliczony jest wówczas pełny koszt materiałów eksploatacyjnych oraz usług związanych z serwisowaniem kopiarki (z wyłączeniem papieru).

Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Po zakończeniu umowy istnieje możliwość wykupu dzierżawionych urządzeń w atrakcyjnych cenach.

Ogólne warunki dzierżawy:

Czas trwania umowy dzierżawy wynosi od 12 do 36 miesięcy;

Opłata miesięczna stanowi sumę opłaty czynszowej oraz opłaty za wykonane kopie (zgodnie z warunkami umowy);

Cena za pojedynczy wydruk pokrywa wszystkie koszty eksploatacji urządzenia (tj.: materiały i części eksploatacyjne, konserwację i naprawy, z wyłączeniem papieru), bez względu na stopień pokrycia drukowanych stron;

Szybkość reakcji serwisu skrócona do realnego minimum 4 godzin (na terenie miasta Warszawa);

W przypadku awarii maszyny, której naprawa zajmie powyżej 48h zapewniamy urządzenie zastępcze posiadające takie same parametry techniczne;

Opłata w ramach umowy serwisowo-materiałowej jest uzależniona wyłącznie od ilości wykonanych w miesiącu kopii;

Prawo pierwokupu urządzenia po zakończeniu umowy dzierżawy lub gwarancja wymiany urządzenia na nowe.

W ramach dzierżawy otrzymują Państwo:

Brak potrzeby angażowania środków finansowych na zakup urządzenia; 

Dopasowany miesięczny limit wydruków do wykorzystania

Możliwość wstawienia dodatkowego urządzenia w okresie wzmożonej eksploatacji drukarki

Gwarancja utrzymania kosztów eksploatacji maszyny na stałym poziomie

Stawka za pojedynczy wydruk pokrywa wszystkie koszty eksploatacji urządzenia z wyłączeniem papieru  

Dostawa wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych w ramach umowy.

Dzierżawa umożliwia zaplanowanie wydatków w firmie
 
 

Jedna faktura miesięcznie zawiera wszystkie koszty eksploatacji;
 
 

Cały koszt opłaty czynszowej i eksploatacyjnej księgowana jest jako koszt uzyskania przychodu, zmniejszając podstawę opodatkowania;

Przykładowa kalkulacja kosztów

URZĄDZENIE A3 MONO Z DUPLEXEM KOPIARKO DRUKARKA | KONICA MINOLTA 7222 CZAS TRWANIA 36 MIESIĘCY

3200

PLN

WARTOŚĆ URZĄDZENIA

130

PLN

OPŁATA MIESIĘCZNA CZYNSZOWA

5

GROSZY

CENA ZA 1 WYDRUK OKREŚLONA W UMOWIE

3%

WARTOŚCI

OPCJA WYKUPU URZĄDZENIA

KONTAKT

NAPISZ DO NAS

14 + 14 =